Bookmark and Share

Sv. Faustyna

Faustyna

"Dnes se skutečně raduji, že mohu předložit celé církvi Boží dar dnešní době, život a svědectví sestry Faustyny Kowalské."

Jan Pavel II. při jejím svatořečení, 30. 4. 2000

Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou, ale statečnou a bezmezně jemu důvěřující řeholnici, aby jí svěřil velké poslání: Nést světu poselství Milosrdenství. Řekl: "Posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím je na své milosrdné Srdce" (Dn. 1588). "Jsi sekretářkou mého milosrdenství; vyvolil jsem tě pro tento úřad v tomto i v budoucím životě" (Dn. 1605), "(...) abys duším dávala poznat mé veliké milosrdenství, které k nim mám, a vybízela je k důvěře v propast mého milosrdenství" (Dn. 1567).


Film o svaté Faustině (polský původ, slovenský dabing).
Fotogalerie Fotogalerie
Fotogalerie sestra Faustyna
sestra Faustyna

29.12.2011 14:00

Výběr dochovaných fotografií a obrazů

Počet fotek ve fotogalerii: 6

Fotogalerie Zobrazit fotky sestra Faustyna