Bookmark and Share

Služba slovem

Slovem hlásáme milosrdenství

 

  • při pravidelných katechezích dětí
  • v společenství mládeže
  • při návštěvách farností
  • na duchovních obnovách
  • při rozhovorech s nemocnými
  • laickým zájemcům o spiritualitu sv. Faustyny
  • poskytováním formace členům a dobrovolníkům Faustinum
  • při příležitostných setkáních, návštěvách a besedách
  • formou korespondence, odpovídáním na dotazy
  • prostřednictvím nástěnek přístupných veřejnosti


 

 

"Bůh žádá, aby existovalo takové společenství, jež by světu hlásalo Boží milosrdenství a pro svět je vyprošovalo." Deníček 436

 

 

 

  

"V době starého zákona jsem posílal svému lidu proroky s výstrahami. Dnes posílám celému lidstvu tebe se svým milosrdenstvím."

Deníček 1588