Bookmark and Share

Služba činem

Naše domy, které máme v několika zemích skýtají různé možnosti, jak prokazovat milosrdenství lidem v blízkém i vzdálenějším okolí. Pokud je taková možnost, zaměřuje se naše pozornost na ženy a dívky tak, jak to činily naše Matky zakladatelky.

V Polsku se našim sestrám daří vést ústavy pro dívky s morálními a výchovnými problémy a domy pro Matky s dětmi. Naše činnost zahrnuje také školky, kluby pro děti a mládež a domy pro seniory.

V Čechách se nám podařilo otevřít ve spolupráci s Farní charitou ve Dvoře Králové nad Labem Nízkoprahové zařízení Střelka (rok 2006). 

Zapojujeme se samozřejmě i do života farnosti, v níž žijeme. Pracujeme jako katechetky a pastorační asistentky.

Nová možnost pomoci potřebným se nám otevřela od poloviny roku 2014, kdy jsme začaly přijímat první obyvatelky do nově otevřeného Domu sv. sestry Faustyny a také díky Sociální rehabilitaci a Křesťanské psychologické poradně, které zde mají své působiště.

 

Odkazy:

Farnost Dvůr Králové nad Labem

Farní charita Dvůr Králové nad Labem

Naše činnost ve Dvoře Králové nad Labem