Bookmark and Share

Modlitba

"Modlitba je prvním a hlavním úkolem zasvěcené osoby."
 (Konstituce čl. 46)

Iniciativa v modlitbě vychází vždy od Boha, tak jako v celém díle spásy. Proto je modlitba nejprve Boží milostí, kterou člověk dostává, aby se ji teprve následně snažil užívat. Podstatou modlitby je láskyplný dialog trojjediného Boha s člověkem.

● Modlitbou chválíme Boha a děkujeme za vše, čím nás obdarovává
● V modlitbě odevzdáváme Bohu hříšníky, ty, kteří se svěřují do našich modliteb a celý svět.
● Vyprošujeme jim Boží milosrdenství
● Součástí denního programu je modlitba společná i osobní
● Modlíme se samy, ale i s těmi, kteří nás navštěvují a k modlitbě se připojí
● K modlitbě nám slouží řeholní kaple Panny Marie – Matky Milosrdenství, farní kostel, či krásná
okolní příroda
● Centální místo v životě modlitbou má slavení eucharistie, dále denní modlitba církve, rozjímání
● Písma, eucharistická adorace, růženec duchovní četba
● Specifickou se jeví uctívání hodiny milosrdenství a modlitba korunky

"V žádném čase, v žádném období dějin - a zvláště v období přelomovém, jakým je naše -nemůže církev zapomenout o modlitbě, která je voláním o milosrdenství vůči veškerému zlu. jaké lidstvo tíží a jaké ji ohrožuje."

(Jan Pavel II., chrám Božího Milosrdenství v Krakově 7.6.1997)