Bookmark and Share

Naše poslání

 

„Má dcero (...),

požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky
ke mně. Milosrdenství máš bližním prokazovat vždy a všude, nemůžeš se tomu vyhnout, vymluvit se, ani ospravedlnit. Předkládám ti tři způsoby, jak prokazovat bližním milosrdenství: první skutkem, druhý slovem, třetí modlitbou.
V těchto třech stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke mně. Takto duše oslavuje a ctí mé milosrdenství."

(Deníček 742)

 

„Milé sestry!
Spočívá na vás neobyčejné poslání. Když si z vás Kristus vyvolil blahoslavenou Faustynu, vyzval vás do zvláštního apoštolátu Jeho milosrdenství. Prosím vás, ujměte se tohoto díla. Dnešní člověk potřebuje vaše hlásání milosrdenství, potřebuje vaše dílo milosrdenství a potřebuje vaši modlitbu o milosrdenství. Není nic člověku tak potřebné, jak Boží milosrdenství - ona laskavá a soucítící láska, vyvyšující člověka z jeho slabosti k nekonečným výšinám Boží svatosti."

(Jan Pavel II., Krakov 7. 6. 1997)