Bookmark and Share

O nás

Jak žijeme?

Zde v Česku v jedné malé komunitě. Denní řád nám vymezuje prostor pro osobní i společnou modlitbu, abychom byly dostatečně vybaveny k práci mezi lidmi a s lidmi.

Na několika fotografiích si můžete prohlédnout, jak vypadá náš dům ve Dvoře Králové.

Naše spiritualita?

Milosrdenství. Na počátku stojí pravda o nepochopitelné lásce Boha k lidem, "který tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna" (Jan 3,16) a z této lásky vyplývající všeobecná spasitelná vůle. V ní zakladatelky ve světle Ducha svatého spatřovaly naléhavou výzvu ke spolupráci v díle záchrany duší a předaly ho Kongregaci jako zvláštní charisma.

Hlavní úkol?

Vyprošovat Boží milosrdenství především hříšníkům a těm, kteří mají zatvrzelé srdce. Předávat lidem svědectví o milosrdné Boží lásce a s ní také spolupracovat v prokazování konkrétních skutků milosrdenství.

Patronka?

Je jí Panna Maria, Matka Milosrdenství. "Maria zvláštním a mimořádným způsobem zakusila milosrdenství a současně stejně mimořádným způsobem přijala svou účast na zjevení se milosrdenství Božího obětí svého srdce". "Maria zná nejplněji tajemství Božího milosrdenství. Zná jeho cenu a ví, jak je veliké." (DM 9)

"Kdybych jen jedinou duši svou prací spasila, jedinou zachránila pro Boha, byla bych tím hojně vynahrazena. Je to snad malá věc spasit jednu duši? Ta myšlenka mě vybízí k práci, dodává odvahu a statečnost v největších nesnázích." (m. Teresa Potocká, zakladatelka)


V archivu TV Noe můžete shlédnout jeden díl série "Bez hábitu", který byl natočen o naší kongregaci v roce 2009.

 

 

V souvislosti s výročím 150 let od založení naší kongregace byla vytvořena tato prezentace shrnující naše působení v ČR