Bookmark and Share

Naše dílo

Na předchozí stránce "O nás" jste se dozvěděli, co jsme zač, jaká je naše historie, spiritualita a také jste poznali naši dosavadní činnost ve Dvoře Králové a jinde. Stále však hledáme, jakým dalším způsobem bychom mohly prokazovat službu milosrdné lásky našim bližním. Jdouc v linii našich matek zakladatelek, rády bychom i v Čechách otevřely dům, kde by nalezly útočiště ženy a dívky, které mají problémy a potřebují naši pomoc

Samozřejmě, že situace se od 19. století změnila a proto hledáme způsob, jak aktuálně pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují a zároveň se vejít do všech úředních paragrafů a požadavků současné doby.

 

V roce 2011 rozhodly rekonstruovat dům č. p. 1207 ve Štefánikově ulici, Dvůr Králové n. L., který by měl sloužit lidem, kterým jsou poslány nést pomoc. Přípravné práce se rozběhly už v zimě 2013 a od července zahájila stavební práce firma Pišta s.r.o. ze Dvora Králové n. Labem.

Postupně došlo ke zpevnění základů, izolace zdiva, nástavbě 2. patra, novému zastřešení, výměně oken, novým omítkám, podlahám a vybavení koupelen. Stavba byla ukončena k 31. březnu 2014. Následně proběhly ještě úpravy terénu kolem domu.

Snímky zachycující průběh celé akce můžete sledovat ve fotogalerii. Dům byl slavnostně posvěcen v květnu 2014 a od té doby je obýván těmi, kdo potřebují naši pomoc. Více na www.dum-sv-faustyny.kmbm.cz 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do tohoto díla

a přispěli nám buď finančně, nebo svou prací.

 

Pro poskytování odborné pomoci obyvatelům jsme v roce 2013 s několika přáteli založili Obecně prospěšnou společnost Misericordia, o.p.s.. O rok později se v podařilo otevřít Křesťanskou psychologickou poradnu, která nyní působí v tomto novém domě spolu se službou Sociální rehabilitace.

 

Pokud nás chcete dále podpořit, můžete zaslat nějakou finanční částku na náš účet:

Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství

Štefánikova 952,
544 01 Dvůr Králové nad Labem

č. ú. 248626306/0300

(na vaši žádost vám vystavíme potvrzení o převzetí daru)

Jestliže nám chcete nabídnout jinou pomoc, můžete nás kontaktovat na:

Tel: +420 733 611 504

E-mail: kmbm@seznam.cz

 Děkujeme