Bookmark and Share

Formace

Sdružení klade hlavní důraz na formaci, která má za cíl uvést členy Faustina do spirituality a apoštolátu kongregace, připravit apoštoly Božího Milosrdenství na samostatné prožívání vnitřního života a správné pochopení apoštolské práce v duchu charismatu sv. sestry Faustyny.

Základní formační program trvá 4 roky a zahrnuje 3 cykly: Bible, vnitřní život, spiritualita a poselství sv. sestry Faustyny. 1. rok tvoří základy, týkající se tajemství Božího milosrdenství, podstaty vnitřního života a prostředků, které vedou k jeho rozvoji. Součástí je také spiritualita a poselství sv. sestry Faustyny. 2. rok formace je pod heslem: Ve škole důvěry. 3. rok – Škola milosrdenství a 4. rok – Škola spolupráce člověka s Božím milosrdenstvím. Jednotlivá témata byla připravena na základě textů Písma svatého, učení Církve a Deníčku sv. sestry Faustyny. Ve zkrácené formě jsou publikována v polském časopise Orędzie Miłosierdzia (Poselství Milosrdenství) na stranách 12-17. Kromě přednášek je na každý měsíc připravována tzv. Praktika, která se týká vnitřního života. Po vzoru sv. sestry Faustyny navrhujeme účastníkům formace duchovně se spojovat s Ježíšem, přebývajícím v duši, pomocí střelné modlitby vybrané s ohledem na úmysl, spojený s tématy, které se probíraly podle formačního programu. V praktice je uvedena i literatura, která doplňuje témata přednášek.

Formace se může uskutečňovat společně nebo individuálně. Společně na poutním místě Božího Milosrdenství v Krakově-Łagiewnikách, v některých klášterech Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství a v početných farnostech v Polsku a v zahraničí. Společná formace ve farnosti může být tehdy, když existuje skupina osob patřících do sdružení Faustinum a kněz, který by vedl formaci podle programu závazného ve sdružení.

Jestliže se někdo nemůže účastnit společné formace, může ji absolvovat individuálně objednáním formačních materiálů na sekretariátě sdružení Faustinum.

Podle stupně formace jsou připravována také duchovní cvičení, na kterých jsou dotýkána témata zbiblického cyklu a vybrané otázky z cyklu vnitřního života a z poselství a spirituality sv. sestry Faustyny.

Formační proces podporují dny obnovy, knihy vydávané ve vydavatelství Misericordia Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství a časopis Orędzie Miłosierdzia.

Čtyřletý formační program končí členové testem. Ti, kteří ho úspěšně složí, mají právo dostat odznak sdružení a přecházejí do etapy permanentní formace.

Aktuálně je formace v těchto jazycích: polském, anglickém, německém, francouzském, českém a slovenském. Formováni jsou také věřící z Koreje, Slovinska a Peru, kteří si formační materiály překládají do svých rodných jazyků.

Tam, kde nejsou sestry z Kongregace Matky Božího Milosrdenství, jsou za formaci zodpovědní kněží, kteří se zavazují, že ji budou vést podle programu vypracovaném ve sdružení Faustinum.