Bookmark and Share

Milosrdenství

Poslání s. Faustyny spočívá především v připomenutí odedávna známé, ale zapomenuté pravdy víry o milosrdné Boží lásce k lidem a v předání nových způsobů úcty Božího Milosrdenství, jejichž praktikování má vést k obnově náboženského života v duchu křesťanské důvěry a milosrdenství.

Deníček s. Faustyny psaný během posledních čtyř let jejího života na jasnou žádost Pána Ježíše je svým způsobem památník, kam autorka průběžně a retrospektivně zapisovala především "setkání" vlastní duše s Bohem. Abychom z těchto zápisků získali to, co je podstatou jejího poslání, byl potřebný jejich vědecký rozbor, který provedl známý a uznávaný teolog profesor P. Ignacy Różycki.

Klíčem pro výběr právě těchto, a ne jiných modliteb nebo úkonů zbožnosti jako nových forem úcty Božího Milosrdenství, jsou určené a s nimi spojené přísliby, které dal Pán Ježíš s podmínkou důvěry v Boží dobrotu a uskutečňování milosrdenství vůči bližním. P. Różycki vypočítává pět nových způsobů úctívání Božího Milosrdenství. Jsou jimi:

  • Obraz milosrdného Ježíše
  • Svátek Milosrdenství
  • Modlitba Korunky
  • Uctívání Hodiny milosrdenství
  • Šíření úcty k Božímu milosrdenství