Bookmark and Share

Texty pro inspiraci

 

 Pro děti

 

  • Metodický materiál Milosrdní jako otec

Mgr. Markéta Korpasová ve spolupráci s Mgr. Evou Muroňovou, Ph.D. připravily k tématu milosrdenství katechezi pro žáky 2. stupně ZŠ a SŠ. Žáci si mohou díky katechezi uvědomit, že křesťan má být milosrdný, protože sám přijímá milosrdenství od Boha; pomocí konkrétních situací dnešního světa se učit rozpoznávat situace, v nichž je milosrdenství zapotřebí, a aktualizovat téma milosrdenství do svého života; seznámit se s aktuálním děním v církvi – Svatým rokem milosrdenství.
TypMetodika Milosrdní jako Otec (1 009)TypPříloha č 1 slovo (50 kB)TypPříloha č 2 texty (63 kB)TypPříloha č 3 Milosrdenství v metodikách BOO (347 kB)TypPříloha č 4 Informace k tématu (324 kB)TypPříloha č 5 Motto a biblické texty (345 kB)TypPříloha č 6 Modlitby k Božímu milosrdenství (235 kB)


  • Příběh o milosrdném Samařanovi – jednání, které je „vzácné“ (1.–3. tř.)

Pro získání dalších pomůcek uvedených v seznamu (soubor fotografií, fólie s obrazem Ježíšovy tváře) se můžete obrátit na Mgr. Markétu Korpasovou (mkorpasova@doo.cz).

Materiál  metodou výkladu a četby a za použití obrázkového pracovního listu seznamuje děti 1.–3. ročníků ZŠ s příběhem o milosrdném Samařanovi jako s příkladem biblického textu vybízejícího ke vzájemné pomoci a solidaritě. Text pochází z metodické příručky pro vstupy do výuky ZŠ

Škola a křesťanství, z programu Bible – radostná zpráva o životě. Příručka je také k zakoupení na našem centru, cena 300 Kč.
TypBible - radostná zpráva o životě - Příběh o milosrdném Samařanovi (5 MB)Typ


Pracovní list (1 MB)


 

       Časopis Duha k tématu milosrdenství

  • Svatý Mikuláš – člověk s milosrdným srdcem7. číslo časopisu Duha spojuje téma milosrdenství s postavou sv. Mikuláše a srozumitelně je tak otevírá menším dětem. Děti si mohou přečíst příběhy o tom, jak biskup Mikuláš pomáhal tam, kde lidObrázek1é trpěli hladem, nouzí, nemocí nebo přišli o střechu nad hlavou – měl totiž milosrdné srdce. Kromě toho se děti dozvědí o roku milosrdenství a mohou se zamyslet nad tím, co všechno se vlastně pod slovem milosrdenství skrývá. Více informací na www.mojeduha.cz.
  • Minibible upravená pro snadné čtení – výběr příběhů k tématu milosrdenstvíObrázek1Číslo 10/2015-16 časopisu Duha je výběrem příběhů ze Starého
    i Nového zákona týkajících se milosrdenství. Texty jsou upraveny
    pro snadné čtení a vytisknuty písmem příznivým dyslektikům. Minibible může být vhodným dárkem pro děti v rámci Noci kostelů – po domluvě poskytuje redakce Duhy množstevní slevy. Více na www.mojeduha.cz nebo www.petrinum.com.

 

SKRIPTA PRO SPOLEČENSVÍ

Ve škole Ježíšově na téma skutků milosrdenství

Autoři materiálu Ve škole Ježíšově (vydává Biskupství ostravsko-opavské) připravili další tematický celek ke společnému rozjímání pro společenství – tentokrát na téma skutků milosrdenství tělesných i duchovních. Materiál obsahuje úvodní téma a deset kapitol, do kterých jsou rozděleny jednotlivé skutky milosrdenství. Ke stažení zde.


 

SKRIPTA PRO SPOLEČENSVÍ SENIORŮ

Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky: část 1

Svatý rok milosrdenství se svatými řeholníky: část 2


 

Nahrávka semináře Rok milosrdenství (P. Petr Smolek, ThLic.)

14. listopadu 2015 se uskutečnil seminář k tématu Svatého roku milosrdenství. P. Petr Smolek, ThLic. nabídl dějinný pohled (Svaté roky v životě církve), biblicko-teologický pohled (milosrdenství
v Písmu a v učení papeže Františka) a katecheticko-pastorační pohled (výzvy, úskalí a podněty
k prožívání Svatého roku milosrdenství). 

Nahrávka je ke stažení na webu www.ulož.to. Soubor je chráněn heslem; v případě vašeho zájmu se s žádostí o heslo obraťte na Mgr. Lucii Wzatkovou (lwzatkova@doo.cz).