Bookmark and Share

Pallotini

Další řeholní rodinou, která v ČR šíří úctu k Božímu milosrdenství jsou otcové Pallotini, kteří vydávají časopis Apoštol Božího milosrdenství a mají ve své správě poutní kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

 

„Nikodémova noc“ má své webové stránky Projekt "Nikodémova noc" má od 4. října 2012 své vlastní webové stránky. Na adrese www.nikodemovanoc.cz najdete průběžně aktualizovaný seznam kostelů, ve kterých se „Nikodémova noc“ koná, i všechny další potřebné informace.

 

sborník textů z prvního kongresu o Božím milosrdenství, který se konal ve Slavkovicích a v Novém Městě na Moravě v roce 2011 pod heslem: TEĎ JE ČAS MILOSRDENSTVÍ.

 

 

 

 

Vincenc Pallotti - zakladatel Pallottinů, kniha ve formátu pdf