Bookmark and Share

Korunka

 

obal CD Korunka

Texty z Deníčku sv. Faustyny Kowalské

Texty písní: Jana Capůrková

Hudba: Sestry KMBM

Zvuková spolupráce: Jiří Litoš

© Kongregace sester Matky Božího milosrdenství, 2010

 

Korunku nadiktoval Pán Ježíš sestře Faustyně ve Vilně ve dnech 13. až 14. září roku 1935 jako modlitbu otevírající pramen Boží milosrdné lásky. Při poslechu se můžete dozvědět o původu, významu a příslibech spojených s modlitbou Korunky, o svědectví osob, které její sílu již zakusily. Nahrávku pro vás připravily sestry KMBM s mládeží z farnosti Dvůr Králové nad Labem.

  Ukázka z CD 2 Korunka

Texty písní s akordy

 

1. Vcházím do tvého času a do tvých slov, chudá se vydávám přes poušť. A D E A D E

Doveď mě k potokům a k radosti, zbuduj, co chybí, pláč vyhosti. h G E h G E

R: Ať kosti naše suché obživnou a Duch v nich vane, já toužím klanět se, zpívat ti, Pane. A D E A D E
Jen ve tvé milosti sázím zahrady. Ty sám mě uzdravuj a buduj základy. A D E A D E

2. Toužím být stále s tebou, v tobě, můj Pane, jen tvoje láska, ať nepřestane
hledat nevěrný, ztracený lid, jen ty, Ježíši, jsi mé duše klid.

 

1. Nesu si tě v náručí, mému srdci tiše naslouchej. Můžeš spočinout, není potřeba slov. C F G C F G
Jsi vyčerpána blouděním a unavena z hledání. Znám tvé snažení i touhu po správné cestě. d F G d F G

R: Jsi uzdravena má ovečko milá. Jsi uzdravena má ovečko milá. d F G d F C

2. Nesu si tě v náručí, kráčím večerem, nocí i dnem, neptej se kam jdem.
Jen mi důvěřuj a to stačí, spánek v mé náruči, věř mi, je nade vše sladší.

 

1. Člověk touží znát podstatu věcí a v úporném přemýšlení C B d G C
motá se dokola, však pořád na místě, zaplétá se do sítě, shromažďuje, přitom ztrácí. C B d G d
Nádheru krajiny a v ní zpěv ptačí, ač v jedné písni na konci sil
odevzdáme lesk moci, vše, čím člověk, odevzdáme vše čím člověk byl.

R: Chvíle milosti, nalézt Boha, k životu stačí jen nalézt Boha, B G B G
aby v lásce a radosti, aby v lásce a radosti B F B F
bylo proměněno srdce, bylo proměněno srdce. G a B C

2. Najednou v tichu, v kořenů chvění poznáme krásu darování.
Strom u vody větve sklání, bez otázek a ptaní, vnímáme odpověď.

3. Lehkost bytí, mateřská blízkost, hledaná důvěra, tvé obětí.
My však v zápětí nemáme nic, a přesto jsme nikdy víc nebyli bohatší.

 

Chceš znát mé tajemství? Tajemství, á- e C G A h A D
v modlitbu tiše vejdi, v modlitbu tiše vejdi. C H
Čím více budeš milovat, tím krásnější se staneš, h E G D
je mnoho pádů na cestě, však pokaždé, když vstaneš, h E G D
překonáš sebe i své pohodlí, h E
pravda se mnohdy tříbí v soubojích. h C
Chceš znát mé tajemství? Tajemství, á- e C G A h A D
V modlitbu tiše vejdi, v modlitbu tiše vejdi. C H

 

Když přijímáš, co není tvé a prostřený stůl k hostině zve h A h A
Každý v plnosti má po čem touží, chlad mincí schoval se v loužích G Fis G Fis
Kde je můj úkol? Jaká je tvá představa? D Fis

Tady a teď a pro druhé být kvetoucí zahrada. Předávat dary, které jsme dostali. G e Fis e A
Snad druzí pochopí, kdo je Bůh nad námi.Kde je můj úkol? e A D Fis

 

Krásy, jíž se vzdáváš pro chudobu srdce, nalezneš hned zrána a zavoní-li hloh trpce C G F G C G F G
nesnaž se skrýt svoje zklamání, život je cesta a proto ať ti nebrání neúspěch d G d G
pokračovat dále, když byl odvalen kámen. C G F G C G F G d
Kdo hned poznal hledaného? F G

Vytrvalostí tříbeni rosteme vzhůru tím, že padáme. C e F G
Naše vítězství je Ježíš, kéž se v bojích nevzdáme C e F G
jít hledat, čím vzplálo srdce naše, kdo prosí nalézá a možná, že už našel odvahu d G d F G
pokračovat dále, když byl odvalen kámen. Kdo hned poznal hledaného? C G F G C G F G d F G
Vytrvalostí tříbeni rosteme vzhůru tím, že padáme. C e F G
Naše vítězství je Ježíš, kéž se v bojích nevzdáme C e F G
jít hledat, čím vzplálo srdce naše, kdo prosí nalézá a možná, že už našel... d G d F G C

 

1. Přišel jsi, vzal jsi mě do své náruče, jenom tak, beze slov, ty rozumíš. e C D H7
Přišel jsi, vzal jsi mě do své náruče, dobře znáš chyby mé, všechno víš.
R: Sám dobře znáš chyby mé, vždyť všechno víš
Srdce mé, ať v tobě spočívá. Jenom ta, náruč tvá pokoj dá.
2. Přišel jsi, vzal jsi mě do své náruče, volám tě, když nevím, kudy jít.
Přišel jsi, vzal jsi mě do své náruče, nemám strach, u tebe jsem v bezpečí.
3. Přišel jsi, vzal jsi mě do své náruče, srdce mé v tobě jen spočívá.
Přišel jsi, vzal jsi mě do své náruče, jenom ta náruč tvá pokoj dá.
4. Přišel jsi, vzal jsi mě do své náruče, Ježíši, důvěřuji ti.
Přišel jsi, vzal jsi mě do své náruče, Ježíši, důvěřuji ti.

 

Věřím v zázrak vzkříšení a jsme-li v těžkostech sklíčeni, D G A D G A
já tím více volám o slyšení přijď Pane, přijď Pane h G A h fis G A
Ať chvíle proměnění dotkne se mne a z noci rozednění D G A D
sejme plátno, kameny těžké přijď Pane, přijď Pane. G A G A h fis G A