Bookmark and Share

Domy v Polsku

Generální dům, postulátPolsko

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Żytnia 3/9
01-014 WARSZAWA
Tel: (022) 838 38 44
e-mail: zytnia@faustyna.pl

Klášter a noviciát

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia
ul. Siostry Faustyny 3
30-420 KRAKÓW 12
Tel: (012) 266 23 68; 266 58 59
e-mail: dom-krakow@faustyna.pl

Sanktuarium Božího Milosrdenství

v Krakově-Lagievnikách (objednávky noclehu
v Poutním domě, přednášky ve slovenštině a dalších jazycích)
Tel/Fax: 0048 12 266 23 68, 0048 12 266 58 59
e-mail: krakov@milosrdenstvo.sk

www.faustyna.pl
www.milosierdzie.pl

Možnost online posílání modlitebních úmaslů do Krakova


Sídlo sdružení Faustium

v Krakově-Lagievnikách
Tel. č.: 0048 12 269 48 55
e-mail: faustinum@faustyna.pl
www.faustinum.pl

Další domy v Polsku